Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

/ 馬油蠶絲熟成皂 /                              

 • 馬油蠶絲熟成皂(三個月)
 • 馬油蠶絲熟成皂(六個月)
 • 馬油蠶絲熟成皂(九個月)
 • 馬油蠶絲熟成皂(一年)
 • 馬油蠶絲熟成皂(二年)
 • 馬油蠶絲熟成皂(三年)

/ 精油馬油蠶絲熟成皂 /

 • 檜木馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 甜橙馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 茉莉馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 玫瑰馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 沒藥馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 薰衣草馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 快樂鼠尾草馬油蠶絲熟成皂(新皂)
 • 檸檬香茅馬油蠶絲熟成皂(新皂)

/
我們為您精選了13種油品,不用準備材料工具
讓我們一起協助你做一塊自己的皂
等你來親自體驗歡迎電話預約~

/

/ 天 然 體 驗 /

每個人適合的皂當然不會相同
最完美的皂
就是最適合自己的皂
最心靈契合的皂
 
報名方式:採預約制
洽詢電話:02-23030411
官方Line : @991plwiv
或下方對話框留言由專人為您服務
歡迎個人預約、團體報名、企業推廣
 
體驗時間:週一~ 週日
每日時段: 10:30~16:00
人數建議:3 ~ 6 位
團體包場另洽專人

/ 熟成室租用服務 /

 

熟成時間越久,皂越溫和

洗感越好,油品特色越明顯。

而囤皂的環境,溫度、濕度

氧濃度及紫外線,是影響熟成過程最關鍵的因素。

Like Do 提供熟成室租用服務讓您的皂寶寶

在最專業、最合適的環境熟成。